אני כבר 4 ימים לא מקבל באר משאלות למרות שמילאתי 5 מתוך 5 בכל הפעמים!! וגם אני תוקף במפת איוונטים של רמה 20+ ואני משיג מלא נקודות מתיבות הבעיה שזה רק מראה לי שהשגתי זה לא מוסיף לי באמת את הנקודות האלה! אז אני מבקש ביחחיאת תעשו משהו או שתביאו לי פיצוים אי אפשר ככה