כל העונות

הצבאות המובילות
דירוגשם הצבאחייליםעבדיםכח כלליכח לחייל כללי
1Overlord480558.55K11.64K
2creativ52093.7K1,805
3elad233430166.18K2,208
4Roeexd30149.61K1,655
5ינון המלך33027.46K837
6BazingSword3007,785262
7Thekiller1233007,785263
8ymeir1233001,78561
9אלקטרו23431057319
10mirosmadja300753

המובילים במודיעין
דירוגשם הצבאחיילי מודיעיןכח מודיעיןכח לחייל מודיעין
1Overlord650.25K8,375
2אלקטרו234155,625375
3creativ93,375375
4BazingSword62,250375
5Roeexd51,875375
6ymeir12351,875375
7השומר50
8dan782778250
9Sea lions50
10mirosmadja50

הבריתות המובילות
דירוגשם הבריתמנהלסגן מנהלכח כללי
1הנוקמיםelad2334420.25K
2גיבורי יווןymeir1231,785